WordPress

WordPress:wordpress-logo

Als je heel snel en simpel een website/blog wilt maken, kun je gebruik maken van WordPress. Je hoeft dan nog niet echt te programmeren.
Iedere leerling is verplicht om voor het vak Design en Innovation een WordPress Blog te maken.

Er zijn drie momenten waarop je gaat bloggen.

  1. Je maakt een startblog voordat je begint met een nieuwe opdracht. Startblog.
  2. Als je van jouw docent de instructie krijgt om een tussentijdse evaluatie te schrijven van jouw opdracht. (vaak als opdrachten langer duren dan twee weken of aan het einde van een onderwijsperiode). Evaluatieblog.
  3. Als je klaar bent met een opdracht. Evaluatieblog.

 


Wat er allemaal in deze berichten moet staan is aangegeven de onderstaande opdrachten. Begin met B1 (startblog en evaluatieblog)

Startblog

B1: WordPress – Startblog B1

B2: WordPress – Startblog B2

B3: WordPress – Startblog G1 

 

Evaluatieblog

B1: WordPress – Evaluatieblog B1

B2: WordPress – Evaluatieblog B2

B3: WordPress – Evaluatieblog G1

 

____________________________________________________________________________________

Tutorial: Een video plaatsen op jouw blogpagina

 

____