Hardware en netwerken

Hardware en netwerken

In het examenprogramma informatietechnologie staat vermeld dat de kandidaat inzicht heeft in de globale hardware architectuur van een computer en de werking van netwerken en beveiliging. In dit deel, dat een verplicht deel is voor minimaal 1 opdracht met netwerken en 1 opdracht met hardware, staan dan ook allemaal opdrachten die hiermee te maken hebben.

Hardware B1: Het maken van een informatie poster over interne en externe hardware van de PC

Hardware B2: Een advies voor een nieuwe PC 

Netwerken B1: Netwerken Filius

Netwerken B2: Netwerken Internet of Things