WordPress – Evaluatieblog B2

WordPress – Evaluatieblog B2

Als je een Evaluatie blog gaat schrijven gebruik je de onderstaande acceptatie criteria. Deze pagina geeft aan op welke manier je beoordelingspunten kunt krijgen voor het digitaal presenteren via WordPress. Dit zijn dus geen directe opdrachten die kunt uitvoeren.

 

Voorkennis:

Om deze opdracht uit te kunnen voeren moet je eerst voldaan hebben aan de eisen van WordPress -Evaluatieblog B1

Tijd voor deze opdracht:

50 minuten

Acceptatie criteria:

Je krijt het beoordelingspunt als jouw evaluatieblog voldoet aan de acceptatie criteria van B1 en volgende eisen

  • Met welke personen heb je aan deze opdracht gewerkt? Wat hebben deze mensen voor jouw of jullie opdracht gedaan?
  • Hoe verliep de samenwerking? Hebben jullie goed en vaak genoeg met elkaar gepraat (overleg)?
  • Wat heb je vervolgens zelf voor deze opdracht gedaan?
  • Is het (voorlopige) resultaat wat je ervan had verwacht? Is het precies zoals je in je startblog had aangegeven? Wat is er anders dan verwacht?
  • Heb je voldaan aan jouw persoonlijke verwachtingen? (Zie jouw startblog)
  • Was de planning die je van te voren hebt gemaakt wel of niet goed? Leg uit waardoor dit komt!

Beoordelingspunten:

1 punt