Presenteren voor de groep G1

Presenteren voor de groep G1

Tegen het einde van iedere onderwijsperiode ga je voor een groep(je) presenteren wat je die periode allemaal hebt gedaan.

Je mag voor deze presentaties zelf kiezen welke software je gebruikt. Powerpoint of Prezi zijn hier prima voorbeelden voor.

Deze pagina is geeft aan op welke manier je beoordelingspunten kunt krijgen voor het presenteren voor de groep. Dit zijn dus geen directe opdrachten die kunt uitvoeren.

Voor de eerste presentatie(s) gebruik je de acceptatie criteria van B1 en B2. Als het goed is heb je deze acceptatie criteria gebruikt bij je vorige presentatie(s). Wil je nu meer punten verdienen voor het onderdeel presenteren gebruik dan de onderstaande acceptatie criteria.

Bij je eindpresentatie in klas 4, het schoolexamen, concentreer je je voornamelijk op je/jullie project waar je trots op bent, daar ga je over vertellen, maar je moet ook kort aangeven hoe je aan je basispunten bent gekomen. Gebruik het volgende schema in je presentatie en kleur in welke onderdelen je hebt gedaan en waar je punten in progress voor hebt aangevraagd.

Voorkennis:

Om deze opdracht uit te kunnen voeren moet je eerst het beoordelingspunten voor Presenteren voor de groep B1 en B2 hebben ontvangen.

Tijd voor deze opdracht:

50 minuten

Acceptatie criteria:

Je krijt het beoordelingspunt als jouw presentatie voldoet aan de acceptatie criteria van Presenteren voor de groep B1, B2 en de volgende eisen

  • Ziet het eindresultaat eruit zoals je had verwacht? Leg uit waarom wel/niet!
  • Tegen welke problemen (op inhoud van de opdracht) ben jij/zijn jullie aangelopen?
  • Hoe heb je een oplossing gevonden voor deze problemen?
  • Heb je voldaan aan jouw persoonlijke verwachtingen? (zie de opdracht WordPress – Startblog B2). Leg uit waarom wel/niet!
  • Wat was jouw aandeel in deze opdracht?
  • Wat was het aandeel van jouw teamleden?
  • Hoe heb je gezorgd voor een goede samenwerking met jouw teamleden, opdrachtgever of docent?
  • Hoe verliep de samenwerking met klasgenootjes en jouw docent?
  • Wat heb je gedaan om je aan jouw/jullie planning te houden? Leg uit hoe je planning is verlopen en of je dit de volgende keer anders zou doen!

Beoordelingspunten:

2 punten