Presenteren van gemaakt werk

Presenteren van gemaakt werk

Ieder blok maak je een start-opdracht, over wat je wil gaan doen en een finish-opdracht, wat je dat blok allemaal hebt gedaan. In deze reflectie bekijk jij je eigen producten en werkwijze en zet dat in een verslag. Waarbij we op dit moment hebben gekozen voor een power point presentatie.

Deze pagina geeft aan op welke manier je beoordelingspunten in Progress kunt krijgen voor het presenteren. Dit zijn dus geen directe opdrachten die kunt uitvoeren.

Voor deze presentatie(s) gebruik je de acceptatie criteria hieronder. Bij het volgens de docent voldoende invullen van de vragen in de presentatie, krijg je vanaf klas 3 per blok een punt voor presenteren.

 

Voorkennis:

Om deze opdracht uit te kunnen voeren heb je geen voorkennis nodig. Je kunt direct starten.

Tijd voor deze opdracht:

2x 30 minuten voor de afronding van start en finish-opdrachten

Acceptatie criteria:

Je krijt het beoordelingspunt als jouw presentatie voldoet aan de volgende eisen

  • De vragen in de power point zijn volledig ingevuld
  • Er staan serieus overdachte antwoorden op de vragen
  • De gemaakte producten staan in de presentatie

 

Beoordelingspunten:

1 punt