Presenteren van gemaakt werk totaal

Totaalpresentatie van gemaakt werk

Ieder blok maak je een start-opdracht, over wat je wil gaan doen en een finish-opdracht, wat je dat blok allemaal hebt gedaan. In deze reflectie bekijk jij je eigen producten en werkwijze en zet dat in een verslag. Waarbij we op dit moment hebben gekozen voor een power point presentatie. Aan het eind van klas 3 is het de bedoeling dat je een overzicht maakt van je tot dan toe gemaakte producten. De vorm van die presentatie wordt door je docent bepaald.

Deze pagina geeft aan op welke manier je beoordelingspunten in Progress kunt krijgen voor het presenteren. Dit zijn dus geen directe opdrachten die kunt uitvoeren.

Voor deze presentatie gebruik je de acceptatie criteria hieronder. Bij het volgens de docent voldoende uitvoeren van de presentatie, krijg je in Progress een punt voor presenteren.

Voorkennis:

Om deze opdracht uit te kunnen voeren heb je geen voorkennis nodig. Je kunt direct starten.

Tijd voor deze opdracht:

2 lessen

Acceptatie criteria:

Je krijt het beoordelingspunt als jouw presentatie voldoet aan de volgende eisen

  • Je voldoet aan de eisen van de opdracht op dat moment
  • Er is aandacht besteed aan de manier van presenteren, qua vorm, kleur, leesbaarheid
  • Al je gemaakte producten staan in de presentatie
  • Je naam en klas staan duidelijk vermeld
  • Het is publiceerbaar

Beoordelingspunten:

1 punt