Opdracht uitleg Flex Lab en Atelier

Voor sommige leerlingen is het Flex Lab en Atelier nieuw, en niet altijd even duidelijk wat het nou precies is. Soms omdat ze geen D&I hebben, maar ook omdat er een samenwerking kan met Lab en Atelier, wat bij D&I niet altijd is. Nu wilt de school aan de leerlingen duidelijk maken wat Flexuur Lab en Atelier is én een handige manier bedenken waardoor de leerlingen meteen een doel hebben binnen het flex uur en zelfstandig aan de slag kunnen gaan!

De school wilt graag:

  1. Een filmpje waarin duidelijk wordt wat Flex Lab en Atelier is en wat je er kan doen.
  2. Een poster, formulier of iets anders wat jij kan bedenken, waardoor de leerlingen duidelijk een doel hebben waaraan ze in de les gaan werken.

Je werk in tweetallen, waarbij je samenwerkt door met elkaar te brainstormen en te helpen. Daarna werk je ieder een onderdeel uit, verdeel het dus goed. Bijv. één iemand monteert het filmpje, de ander maakt het formulier.

Bij deze opdracht werken we aan de hand van de ontwerpcirkel. Kijk goed tijdens de lessen waar je bent in de ontwerpcirkel. Om je daarbij te helpen is dit document gemaakt. Vul tijdens de lessen elke keer de onderdelen in. Sla dit allemaal goed op, dit telt allemaal mee!