Micro:bit 5: Wonder Building Kit

Video met voorbeelden Micro Bit Wonder Building Kit

Met de Wonder Building Kit kun je de Micro:bit combineren met lego. Volgens de deksel zijn er maar liefst 32 modellen te maken en te besturen, maar je kunt hier natuurlijk je fantasie de vrije loop laten of je kunt werkstukken van anderen van het net halen om na te maken of aan te passen.

Bouw en code instructies kun je vinden bij: https://wiki.elecfreaks.com/en/microbit/building-blocks/wonder-building-kit/.

Voor het bouwen van een voorbeeld robotarm kun jeook deze video gebruiken.

Portfolio

Wi je deze opdracht gebruiken voor je portfolio? Geef dan duidelijk aan wat de bedoeling is van je opdracht; wat moet je werkstuk kunnen of waar dient het voor. Laat ook duidelijk de voortgang in de bouw en het programmeren zien, met foto’s en schermafbeeldingen. Maak dan als het werkt een video van je werkende werkstuk. Als laatste maak je een reflectie waarin je verslag doet van je ervaringen; hoe ging het ontwerpen, bouwen en programmeren; waar was je goed in, wat vond je leuk, maar ook waar ging het minder en was minder leuk.