Microbit 3: De Grove Inventor Shield

De micro:bit kun je ook aansluiten op verschillende werkplaatjes, waaraan je dan sensoren en actuatoren kunt koppelen. Wij gebruiken voor de volgende opdrachten de Grove Inventor Shield. Je moet de kist met deze onderdelen vragen bij je docent.

Wat leer je:

  • Je koppelt de Micro:bit aan een uitbreidingsplaat
  • Je werkt met aparte sensoren en actuatoren, die je aansluit op de werkplaat
  • Je koppelt sensoren en actuatoren in een programma aan elkaar
  • Je bedenkt variaties op de programma’s die gegeven zijn

Opdrachtvideo’s:

Micro:bit B12: Inleiding Grove Inventor Shield

Micro:bit B13: Grove Inventor Shield deel 2

Micro:bit B14: Grove Inventor Shield deel 3

Micro:bit B15: Grove Inventor Shield Kluisbeveiliging

Micro:bit B16: Grove Inventor Shield Beveiliging 2