Grafisch ontwerpen, basisprincipes

 Docent: Karel LNK


Eén onderdeel van D&I is media design, daarvoor is het handig als je wat weet over grafisch ontwerpen; welke kleuren gebruik je; hoe plaats je teksten en hoe groot; hoe verdeel je afbeeldingen, teksten, buttons, enz. over het scherm of je poster. Deze cursus is geschreven om je een inzicht te geven in de basisprincipes van een goed grafisch ontwerp, of het nu gedrukt of digitaal wordt gemaakt. In latere cursussen ga je aan de slag met grafische programma’s als Photoshop, InDesign en Illustrator.

In het eerste deel van deze cursus zijn de Definitions of Done (DOD):

 • Verzameling gemaakt van afbeeldingen
 • Weergave gemaakt van associatief denken
 • Een tekening gemaakt in powerpoint
 • Verzameling gemaakt van afbeeldingen met de regel van derden
 • Een lijst gemaakt met icoontjes
 • Een lijst gemaakt met lettertypes
 • Een lijst gemaakt met logo’s met complementerende en analoge kleuren
 • Een collage gemaakt van dingen die je aan hun kleur herkent

Inleidende lessen:

Open voordat je gaat beginnen met de cursus een leeg Power Point bestand, hierin ga je je opdrachten maken. Vermeld op de eerste pagina je naam, klas, het vak, het onderwerp en eventueel een plaatje.

Werk de volgende 4 lessen een aantal blokken door blokken door.

1. Onderzoek en concepten

2. De compositie

3a. Geschiedenis typografie (zit geen opdracht bij)

3. Typografische principes

4. De basis van kleur


Uitbreidingslessen:

In deze lessenreeks gaan we verder in op de basisprincipes van grafisch ontwerpen. De opdrachten die er in staan die in InDesign moeten worden gemaakt komen in een latere cursus aan bod.

In het eerste deel van deze cursus zijn de Definitions of Done (DOD):

 • Een opzet voor een voorkant van een tijdschrift gemaakt
 • Een lijst gemaakt met logo’s die zonder tekst zijn te herkennen
 • Printscreens gemaakt en bewerkt
 • Verzameling symmetrische en asymmetrische afbeeldingen gemaakt
 • Een lijst met plaatjes gemaakt waarbij ze de tekst als afbeelding hebben gebruikt
 • Een kleurenwaaier voorzien van gedachten over die kleuren.

5. Onderzoek en concepten 2

6. De compositie 2

7. De compositie 3

8. Typografische principes 2

9. Typografische principes 3

10. De basis van kleur 2