Animate B2

Animate B2: lijntje over een achtergrond

We gaan opdracht B1 aanpassen door er onder andere een achtergrond bij te plaatsen.

Voorkennis:

Deze opdracht is een aanpassing op de B1 opdracht en kun je maken als je opdracht B1 hebt gedaan.

Tijd voor deze opdracht:

1 a 2 lessen

Acceptatie criteria:

  • Je hebt een foto als achtergrond geplaatst.
  • Je lijntje maakt een wandeling over de achtergrond.
  • Je hebt weer een frame-by-frame animatie gemaakt.

Beoordelingspunten:

1 punt

Opdracht: