After Effects B6 Data Visualisatie

After Effects B6: Data visualisatie

After Effects wordt ook vaak gebruikt om gegevens of data vanuit teksten, tabellen of grafieken om te zetten naar bewegende afbeeldingen. Dit noemen we data visualisatie. Dit is voor diegene die de gegevens bekijkt een fijnere en snellere manier om te zien wat er in de gegevens staat. In deze tutorial geven we een mogelijkheid om zo’n data visualisatie te maken, maar er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden.

Wat kun je er mee?

Data visualisatie zou je kunnen gebruiken als je een presentatie geeft voor je sectorwerkstuk of een vak als aardrijkskunde, biologie of economie en je op een leukere manier tabellen of grafieken wil laten zien, welke ontwikkelingen er zijn. Op televisie zie je ze vaak in journaals of actualiteiten programma’s. Die programma’s hebben op de redactie vaak een infograficus die deze filmpjes maakt.

Voorkennis:

Voor het volgen van deze video is het handig als je al wat gewerkt hebt met Premiere Pro en After Effects B1 hebt gedaan.

Tijd voor deze opdracht:

2 a 3 lessen

Acceptatie criteria:

 • Je hebt bestanden uit de dropbox gedownload
 • Je hebt de kaart, een illustrator bestand, omgezet naar vormen
 • Je hebt landen gekoppeld aan data bestanden
 • Je hebt lagen gedupliceerd en gekoppeld aan elkaar
 • Je hebt meerdere landen in je eindproduct in de juiste beweging gekregen
 • Je hebt je video geëxporteerd via media encoder, zodat je het kunt afspelen

Beoordelingspunten:

1 punt

Opdracht:

 1. Maak een nieuwe map (in je leerlingmap Z:) in After Effects voor data visualisatie
 2. Download de bestanden van deze opdracht vanuit dropbox:
  1. europe.ai
  2. Excel prijzen
  3. json prijzen
  4. script 1
  5. script 2
  6. script 3
 3. Start de tutorial en volg de aanwijzingen
 4. Maak de opdracht af door zelf een aantal landen te bewerken.