Micro:bit B7

Micro:bit B7: Maqueen met richting en geluid

Nu we de eerste beginselen van het programmeren van de Maqueen onder de knie hebben, gaan we het programma aanpassen. Niet alleen de richting aangeven op de Maqueen, maar ook in pijlen op de Micro:bit. En we gaan geluid toevoegen. Een melodie om aan te geven dat de robot gaat starten en geluid om achteruitrijden te begeleiden.

Voorkennis:

Voor deze opdracht heb je het programma dat je zelf hebt gemaakt uit opdracht B6 nodig.

Tijd voor deze opdracht:

1 a 2 lessen

 Acceptatie criteria:

  • Je hebt de bibliotheek van de Maqueen bij je codekeuzes gezet
  • Je hebt gewerkt met de besturing van de Maqueen
  • Je hebt het programma voorzien van pijlen en muziek
  • Je hebt de robot het programma laten uitvoeren
  • Je hebt je resultaat gefilmd
  • Het programma heb je opgeslagen en je hebt er een png van gemaakt

 Beoordelingspunten:

1 punt

Opdracht: