Reflectietoetsen

Reflectietoetsen

Op deze pagina kun je de reflectietoetsen vinden die je aan het eind van iedere periode moet inleveren bij je docent en die ook in je portfolio moet komen te staan.

  • Download de juiste toets via de link onder het kopje ‘Downloads reflectietoetsen’.
  • Vul de toets in over¬†je gemaakte werk in die periode en beoordeel je werkzaamheden.
  • Sla de reflectietoets op in je portfolio map onder de naam Reflectietoets klas periode x, bijvoorbeeld Reflectietoets mavo4 periode 1.
  • Stuur via DenIBoxmeer@elzendaalcollege.nl je werk weer naar je docent.
  • Print je verslag uit en lever in bij je docent, die geeft je het uiteindelijke¬†cijfer en dit is het praatpapier, als je erg met elkaar van menig verschild over je cijfer.

Downloads reflectietoetsen:

Reflectietoets M4 periode 1

Reflectietoets M4 periode 2

Reflectietoets M4 periode 3


Reflectietoets M3